Tuesday, October 2, 2012

73

Cari satu sampai berpeluh,
Sebab di depan berpuluh-puluh,
Satu terus yang lain jatuh,
Kelak jatuh semuanya luluh.
Kalau dua dah cukup sengsara,
Inikan pula tujuh puluh tiga,
Kalau mahu selamat di sana,
Cari yang satu paut padanya.
Pecahan itu adalah realiti,
Kesudahannya pula dah tentu pasti,
Jalan dipilih penentu destinasi,
Destinasi hakiki selepas mati.
Pohonlah...aku sengkek,
Pohonlah...Engkau tak lokek,
Mintalah...kita sengkek,
Mintalah...Dia tak lokek.